Ούτε εγώ.

Η συνειδητοποίηση του τι συμβαίνει με κάνει να θέλω να αυτοκτονήσω. Δεν έχω καμία ελπίδα. Καμία επιθυμία. Είμαι στην άκρη. Πρέπει να δουλέψω αλλά δεν μπορώ. Βλέπω τον γιο μου και είμαι λυπημένος. Σε ποιο κόσμο τον έφερα;

Ποιον θα παλέψω για να τον προστατεύσω; Υια να προστατεύσω τη γυναίκα και τα παιδιά μου; Πότε θα δω ξανά την ειρήνη;

Κανείς δεν κάνει τίποτα να σταματήσει αυτή την τρέλα αλλά ούτε εγώ.


You'll only receive email when they publish something new.

More from Ami Says
All posts